Hlaváčikova 35,

841 05 Bratislava

0911 544 533

ahoj@mariagalikova.sk

Tieto stránky používajú súbory cookies.

Otváram kurzy spoločenskej etikety

branch_bg_1
branch_bg_2

Etiketa je súbor pravidiel spoločenského správania (taktiež nálepka na víno).

Do oblasti skúmania morálky patria aj medziľudské vzťahy, rešpektovanie hodnôt iných osôb, spoločenstiev a kultúr. Pravidlá tohto správania definuje práve etiketa.

Etiketa nie je veda skúmajúca tieto pravidlá, v skutočnosti je ich normatívnym súborom. Určuje naše správanie v konkrétnych situáciách. Vedie nás k citlivému prístupu k ostatným, k ohľaduplnosti a empatii.

Veľa z nás sa opýta: Sú pravidlá slušného správania nutné? Nie sú na úkor prirodzeného správania? To množstvo pravidiel, ktorými sa "musíme" riadiť, aby sme v spoločnosti uspeli...

Slovné spojenie "prirodzené správanie" ľudia často chápu ako možnosť správať sa "prirodzene", teda spontánne, neformálne, bez regulovania svojho správania akýmikoľvek pravidlami. Je to klam, pretože čo je pre niekoho "prirodzené", môže byť pre niekoho druhého neprijateľné. Pre niekoho je prirodzené zobrať si z misy šunku rukou, alebo prísť do hotelovej reštaurácie v plavkách, či oblizovať nôž, takýchto príkladov by sme našli veľa.

podanie ruky

Niekto si podáva ruky ako ho to napadne, iný sa cíti trápne, lebo vzniká zmätok. Práve preto existujú pravidlá, ktoré vytvárajú rámec nášho správania. V ňom máme možnosť ukázať svoju osobnosť o to dokonalejšie, ako v hre bez pravidiel. Keď si sadá ku stolu človek, ktorý nie je zbehlý v pravidlách stolovania, musí sa veľmi sústrediť na všetky nástrahy, ktoré ho pri stole čakajú: čo robiť s obrúskom, ako držať príbor, ktorý má na čo použiť, ako sa drží pohár na víno...

Takýto človek je vystresovaný, nevie sa sústrediť na konverzáciu, ktorá je hlavným zmyslom spoločenského stolovania. A tu je vidieť ten rozdiel v porovnaní s človekom, ktorý bezchybne ovláda pravidlá stolovania, vie, ktorý príbor sa na čo používa, ... a všetko robí so samozrejmosťou. Môže sa plne venovať konverzácii s obchodným partnerom, jeho správanie je odľahčené, uvoľnené a teda aj prirodzené. S takýmto spoločníkom je vždy príjemné sa stretnúť, dokáže si podmaniť obchodného partnera, ale aj objekt súkromného záujmu.

stolovanie

Keď som žila v zahraničí, ako manželka diplomata, tak sa ma veľa mojich známych pýtalo, či to nie je náročné a obmedzujúce správať sa podľa protokolu? Môžem povedať, že je to práve naopak. Protokol Vás vedie, a čím lepšie ste pripravený, čím lepšie ovládate pravidlá, tým sa na takýchto akciách pohybujete s väčšou samozrejmosťou, pocitom istoty a uvoľnenosti. Doslova si tieto výnimočné podujatia užívate.

Francúzi majú pre odľahčené pravidlá etikety výraz "savoir vivre" (savoar vivr) - umenie žiť. Francúzi si vedia užívať krásy a radosti života. Dobré správanie, ohľaduplnosť, úspešné prežitie života, príjemné stolovanie. Dnes už si asi všetci uvedomujeme, že etiketa otvára dvere k akémukoľvek kontaktu. Či už sa jedná v spoločenskom styku, na úradoch, obchodných rokovaniach, alebo v osobnom živote.

Etiketa je dôležitá pre mladých úspešných ľudí, ktorí sú schopní a firma im dá možnosti stať sa riaditeľmi, dostávajú sa im možnosti rokovať so zahraničnými partnermi a príde situácia, kedy majú vycestovať do zahraničia, stretnúť sa s obchodným partnerom a rokovať o miliónových kontraktoch. A nastane otázka: Aký oblek si vziať na večeru? Aká košeľa? Kravata? Viem si vôbec uviazať uzol? Ako sa predstaviť, pozdraviť? A pri stole? Toľko príborov... ktorý zobrať prvý? Kam uložiť obrúsok? Ako držať pohár na víno...

kravata

A zrazu sa už nevie sústrediť na rokovanie, lebo rieši situácie, ktoré sú pre jeho partnera samozrejmosťou a jeho správanie tým pádom nie je prirodzené. Obchodného partnera to vyrušuje. Urobí si nie veľmi dobrý úsudok, a povie si: Preboha čo je to za človeka, odkiaľ prišiel, keď nepozná základné pravidlá... Nabudúce sa s ním už nebude chcieť stretnúť. Ale ak príde človek, ktorý je príjemný spoločník, vkusne oblečený a noblesne stoluje, prirodzene, bez stresu komunikuje, chce sa s ním stretnúť aj nabudúce.

"Slušnosť nič nestojí, ale môže priniesť veľké zisky tak jednotlivcovi, ako aj firme." (americký milionár B.C. Forbes)

Aby sme si zhrnuli myšlienku: Naše správanie môže byť prirodzené a napriek tomu bude v súlade s pravidlami etikety.

Je predsa prirodzené pozdraviť známeho, dať prednosť žene, jesť tak, aby sme u iných nevzbudzovali odpor, obliekať sa podľa očakávania spoločnosti, ktorú ideme navštíviť.

Je neprirodzené ísť do divadla v teplákoch, alebo nepozdraviť priateľov...

všetky články
stránka sa načítava